RSS

Welkom

 HIER BESCHIKBAAR:

Hengelkaart van West-Vlaanderen: Kaart_WVL

Regionale hengelkaart van Nieuwe Polder van Blankenberge en Oostkustpolder: Kaart_BL

Regionale hengelkaart van Middenkustpolder: Kaart_MKP

Regionale hengelkaart van Polder Noordwatering in Veurne: Kaart_Veurne

Een opsomming van alle aanbevolen hengelplaatsen: zie rubriek ‘Specifieke info West-Vlaamse visplaatsen’

U kan deze kaarten aanvragen via tel. 050 40 58 04 of visserijcommissiewvl@gmail.com 

AANDACHT

Gecoördineerde aanpak vissterfte

De afspraak in de gecoördineerde aanpak vissterfte is dat de gemeente eerste aanspreekpunt is en verifieert op het terrein, en vervolgens het meldpunt Milieu-incidenten contacteert bij een ernstige melding. De meeste steden en gemeenten hebben normaliter hun inwoners al geïnformeerd over waar ze terecht kunnen; bij politie kan je meestal ook zo’n melding doen. Alle informatie vind je hier: fiche-vissterfte-pvcs-en-burgers

PALINGVISSEN

Palingvissen gedurende de gesloten tijd (15 april tot en met 31 mei)

Met de hengel:

In de wateren waar tijdens de gesloten tijd mag gevist worden mag men op paling vissen met maximaal twee hengels, maar men moet alle gevangen palingen onmiddellijk terugzetten.

Met de peur:

Men mag tijdens de gesloten tijd overal met de peur op paling vissen, en paling meenemen op voorwaarde dat er ENKEL met de peur wordt gevist en geen andere hengel wordt gebruikt. Elke peurvisser mag maximaal 5 stuks paling meenemen en er geldt een minimummaat van 30 cm.

Palingvissen gedurende de nacht

Met de hengel:

In de wateren waar gedurende de nacht mag gevist worden, mag men ’s nachts op paling vissen met maximaal twee hengels, maar men moet alle gevangen palingen onmiddellijk terugzetten.

Met de peur:

Men mag gedurende de nacht overal met de peur op paling vissen, en paling meenemen op voorwaarde dat er ENKEL met de peur wordt gevist en geen andere hengel wordt gebruikt. Elke peurvisser mag maximaal 5 stuks paling meenemen en er geldt een minimummaat van 30 cm.

Wanneer mag men met de hengel gevangen paling meenemen?

Tijdens het hengelseizoen, dus vanaf 1 juni tot en met 14 april, mag men overdag aan de hengel gevangen paling bijhouden en meenemen. Ook hier geldt een beperking van maximaal vijf stuks en een minimummaat van 30 cm.

Mag ik  ’s nachts bijvoorbeeld met de hengel op karper vissen of beginnen peuren terwijl ik de palingen die ik eerst overdag heb gevangen nog bij me heb?

Tijdens de nachtvisserij mag een visser evenmin vis in het bezit hebben, die buiten de periode van de nachtvisserij is gevangen. Je mag dus ’s nachts tout court geen paling bij je hebben, of die nu overdag of ’s nachts gevangen is.

Mag ik ook nog een gewone hengel gebruiken als ik peur?

Tijdens de gesloten tijd of ’s nachts:

Ja, je mag bijkomend nog met een gewone hengel vissen. Maar je mag dan GEEN paling in je bezit hebben. Hou er ook rekening mee dat je tijdens de gesloten tijd of ’s nachts je hengel uitsluitend gebruikt op wateren waar dit is toegestaan.

Wil je tijdens de gesloten tijd of ’s nachts toch gevangen paling kunnen meenemen, dan dien je je te beperken tot de peur (en uitsluitend één enkele peur).

Tijdens het hengelseizoen:

Tijdens het hengelseizoen mag je overdag met peur én hengel vissen en paling meenemen, opnieuw maximaal 5 stuks met een minimummaat van 30 cm.

 

Deze website informeert over de werking van de Provinciale Visserijcommissie van West-Vlaanderen.  Dit biedt je een ruimere kijk over dit wettelijk overlegplatform tussen de West-Vlaamse hengelaars en de Vlaamse overheid.

Veel leesplezier,

 Carl Decaluwé
Gouverneur van West-Vlaanderen
Voorzitter PVC West-Vlaanderen

 

 

 

Advertenties
 

Reacties zijn gesloten.